EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 

line

icon 회사 정보
icon 인덱스

line


icon To English Pagehttp://www.ec21.com/
visitors: 2755gonetworks

 

[ 회사 정보 ] Inquire now

gsm cdma mobile phone
bluetooth accessory
wimax terminal
cdma module
gsm module
mobile parts
touch pc

[ 구매 카테고리 ]

  -   컴퓨터,전자제품   >>   컴퓨터,전자제품
  -   컴퓨터,전자제품   >>   주변장치
  -   컴퓨터,전자제품   >>   통신장치
  -   컴퓨터,전자제품   >>   전자부품
  -   완구,게임,스포츠   >>   게임,액세서리
[ 판매 카테고리 ]

  -   컴퓨터,전자제품   >>   컴퓨터,전자제품
  -   컴퓨터,전자제품   >>   주변장치
  -   컴퓨터,전자제품   >>   통신장치
  -   컴퓨터,전자제품   >>   전자부품
  -   전기,조명   >>   축전지,충전기

icon 회원 가입일   2009/06/25 (년/월/일)
icon 역할 구분   양쪽 모두
icon 사업형태   무역회사
icon 설립년도   2007
icon 총 종업원수   1 - 5
icon 연간매출   USD 500,001 - 1,000,000

[ 연락처 정보 ]
icon 회사명 gonetworks
icon 주소 경기도 성남시 분당구 야탑 시그마 오피스텔 419
(우:463828) 한국
icon 전화번호 82 - 70 - 82218836
icon 팩스번호 82 - 31 - 6295339
icon 홈페이지 www.gonetworks.co.kr
icon 담당자 박정일 / 부장

button button button button